Chung tay tạo ra thế giới số của riêng bạn
Hỗ trợ: 04-37 666 300/ 0904 800 088
Trang chủ
Gio hang Giỏ hàng
Cách khắc phục lỗi Invalid post khi truy cap WordPress > Posts
Để khắc phục lỗi này, Bạn chỉ cần thêm dòng dưới đây vào file .htaccess:
ProxyFCGIBackendType GENERIC

VietHost.net

Chủ đề cũ hơn: