Quy tŕnh đăng kư tên miền .vn

1. Nguyên tắc thực hiện

Lựa chọn tên miền “.vn” theo nguyên tắc đăng kư được quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và Thông tư số 06/2019/TT-BTTT ngày 19/07/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lư và sử dụng tài nguyên Internet:

– Tên miền trong trạng thái chưa được đăng kư sử dụng;

– Đăng kư tên miền “.vn” tại các Nhà đăng kư tên miền “.vn” được công bố tại địa chỉ http://nhadangky.vn theo nguyên tắc b́nh đẳng, không phân biệt đối xử, đăng kư trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ:

+ COM.VN dành cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại;

+ BIZ.VN dành cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại (tương đương với tên miền COM.VN);

+ EDU.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

+ GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương;

+ NET.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng;

+ ORG.VN dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, xă hội;

+ INT.VN dành cho các tổ chức quốc tế;

+ AC.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu;

+ PRO.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao;

+ INFO.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin;

+ HEALTH.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế;

+ NAME.VN dành cho các tổ chức, cá nhân đăng kư theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh… của tổ chức, cá nhân.

– Quy định đăng kư tên miền báo chí, tin tức:

+ Đối với các HS đăng kư các tên miền dạng báo chí, tin tức, tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xă hội, từ chối yêu cầu đăng kư các tên miền thuộc nhóm này từ các chủ thể là cá nhân.

+ Đối với các yêu cầu đăng kư tên miền báo chí, NĐK yêu cầu chủ thể cung cấp các tài liệu chứng minh là cơ quan báo chí, quyết định phê duyệt đề án thành lập báo,… Đối với yêu cầu đăng kư tên miền dạng tin tức, dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xă hội, hồ sơ đăng kư tên miền của tổ chức khi nộp cần bổ sung cam kết cụ thể:

– Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng kư, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Chủ thể có địa chỉ tại Việt Nam chỉ được nộp hồ sơ đăng kư tên miền tại NĐK tên miền “.vn” trong nước. Chủ thể có địa chỉ tại nước ngoài được đăng kư nộp hồ sơ đăng kư tên miền tại NĐK tên miền “.vn” trong nước và NĐK tên miền “.vn” nước ngoài.

2. Quy tŕnh thực hiện

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu
1 Lựa chọn tên miền Chủ thể Chủ thể thực hiện kiểm tra sự tồn tại của tên miền dự định đăng kư thông qua chức năng check domain/ WHOIS.

 

Lựa chọn tên miền “.vn” theo nguyên tắc đăng kư được quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và Thông tư số 06/2019/TT-BTTT

 
2 Liên hệ Chủ thể Chủ thể lựa chọn và liên hệ Viethost để được tư vấn thực hiện đăng kư tên miền.  
3 Hoàn thiện thủ tục đăng kư Chủ thể

 

NĐK

Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng kư tên miền theo hướng dẫn của NĐK VietHost, bao gồm:

 

1. Bản khai đăng kư tên miền theo mẫu quy định (hoặc bản khai điện tử).

2. Giấy tờ tùy thân: Giấy CMND (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) của chủ thể là cá nhân; Giấy tờ tùy thân là bản gốc để NĐK đối chiếu với thông tin trong bản khai và bản có công chứng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của NĐK.

 

Bản khai tên miền tổ chức

Bản khai tên miền cá nhân

 

 

4 Thực hiện việc đăng kư tên miền NĐK NĐK thực hiện việc đăng kư tên miền và tên miền sẽ được khai báo kích hoạt.  
5 Đưa tên miền vào sử dụng Chủ thể

 

NĐK

 

Để đưa tên miền vào hoạt động, chủ thể liên hệ với NĐK để được hướng dẫn về các dịch vụ giá trị gia tăng trên tên miền (như khai báo tên miền – DNS hosting, cài đặt thông số Website, …).