Chung tay tạo ra thế giới số của riêng bạn
Hỗ trợ: 04-37 666 300/ 0904 800 088
Trang chủ
Gio hang Giỏ hàng
Quy định và thỏa thuận sử dụng dịch vụ
Quy định sử dụng tên miền:

1. Quyền sở hữu và quản lý tên miền:

Tên miền 100% thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Sau khi mua tên miền của VietHost.net, Khách hàng sẽ được cấp username và mật khẩu để tự quản lý. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng như phải tự bảo quản tên miền mà VietHost.net đã cấp.

2. Quy định chung theo luật Việt nam:

Quý khách đăng ký tên miền quốc tế tại Việt nam cần theo một số quy định hiện hành của pháp luật liên quan tới việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam như sau:

I. Luật Công nghệ thông tin sô 67/2006/QH11 ngày 29/6/2009:

Điều 23. Thiết lập trang thông tin điện tử:
 1. Tổ chức, cá nhân có quyền thiết lập trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm quản lý nội dung và hoạt động trang thông tin điện tử của mình.
 2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" khi thiết lập trang thông tin điện tử không cần thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông. Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Bưu chính, Viễn thông những thông tin sau đây:
  • Tên tổ chức ghi trong quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép mở văn phòng đại diện, tên cá nhân.
  • Số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân hoặc số, ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu của cá nhân.
  • Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi thường trú của cá nhân.
  • Số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử
  • Các tên miền đã đăng ký.
 3. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin quy định tại khoản 2 Điều này, khi thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó.

II. Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sủ dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet:

Điều 11. Vi phạm các quy định về sử dụng tên miền Internet:
 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên miền cấp cao khác tên miền ".vn" mà không thông báo hoặc thông báo thông tin không chính xác hoặc thay đổi thông tin mà không thông báo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định, khai báo thông tin không chính xác hoặc không cập nhật khi có thay đổi thông tin về tên, địa chỉ liên hệ đối với tổ chức hoặc tên, địa chỉ liên hệ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu đối với cá nhân đăng ký, sử dụng tên miền ".vn"

III. Thông tư số 09/2008/TT-BTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên internet:

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền:
 1. Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
 2. Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.
 3. Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được trỏ tới.
 4. Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng các tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website www.thongbaotenmien.vn

Quy định sử dụng hosting:
 1. Trách nhiệm:

  VietHost.net sẽ không chịu trách nhiệm nội dung của các trang web. Khách hàng của VietHost.net phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trang web của mình. Tất cả mọi trang web vi phạm đều sẽ bị cảnh báo, xóa dữ liệu hoặc hủy bỏ. Trong truờng hợp đó VietHost.net không có trách nhiệm bồi hoàn lại phí dịch vụ.

 2. Những website có nội dung sau bị coi là vi phạm quy định:

  • Không sử dụng máy chủ để thư rác.
  • Tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của Đảng và nhân dân Việt Nam.
  • Sao lưu phần mềm không có bản quyền, văn hóa phẩm đồi trụy.
  • Bất cứ hình thức Hack, cheat nào gây ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân khác.
  • Vận hành IRC, chat bot's, web proxy, game online nếu không có sự thỏa thuận giữa VietHost.net và khách hàng
  • Gây quá tải tài nguyên hệ thống do chủ quan hoặc khách quan.
  • Sử dụng tài nguyên máy chủ để sử dụng cho website khác.
  • Cung cấp lại dịch vụ dưới hình thức miễn phí (free web hosting, email, etc).
 3. Quyền sở hữu và quản lý tài khoản:

  Sau khi mua hosting của VietHost.net Khách hàng sẽ được cấp username và mật khẩu để tự quản lý. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng như phải tự bảo quản tài khoản quản lý Hosting mà VietHost.net đã cung cấp.

 4. Các quy định khác:

  VietHost.net không chịu trách nhiệm việc mất mát dữ liệu của khách hàng do những nguyên nhân khách quan gây ra. VietHost.net khuyến cáo khách hàng tự thường xuyên sao lưu giữ liệu của mình để đề phòng những rủi ro ngoài ý muốn.

VietHost.net hoàn toàn có quyển thay đổi một hoặc nhiều điều khoản có trong quy định này mà không cần phải giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước.

Khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ điều đó có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với quy định và thỏa thuận của chúng tôi tại thời điểm cập nhật mới nhất. Quy định này sẽ được in bằng văn bản, mỗi bên giữ 01 bản.

VietHost.net

Chủ đề mới:
Chủ đề cũ hơn: