Chung tay tạo ra thế giới số của riêng bạn
Hỗ trợ: 04-37 666 300/ 0904 800 088
Trang chủ
Gio hang Giỏ hàng
Qui Định về bảo mật thông tin cá nhân
VietHost.net luôn coi trọng vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Xin hãy đọc phần sau đây để tìm hiểu thêm về qui định bảo mật thông tin của chúng tôi.

Nội Dung của Qui Định bảo mật thông tin
 • Phần Qui Định về bảo mật thông tin cá nhân này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn cung cấp cho chúng tôi trên website VietHost.net, và khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Qui định này cũng sẽ trình bày về việc chúng tôi xử lý các thông tin nhận dạng cá nhân mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi tiết lộ cho chúng tôi.
 • Qui định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là nhân viên của chúng tôi hay những người không do chúng tôi quản lý.
Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin
 • Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn khai báo thông tin cá nhân tại VietHost.net, khi bạn sử dụng một số dịch vụ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh, hoặc các thành viên khác cung cấp.
 • Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử v.v... tại mẫu khai báo thông tin. Sau khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi (những người điều hành website VietHost.net) sẽ biết danh tính của bạn. Đối với các thành viên khác, thông tin của bạn hoàn toàn là bí mật trừ khi bạn muốn chia sẻ.
 • Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP của bạn, của bạn thông tin về tập tin cookie và trang web bạn đă yêu cầu.
 • Chúng tôi sử dụng các thông tin cho ba mục đích thông thường: để điều phối các chương trình quảng cáo, và nội dung bạn nhìn thấy cho phù hợp với từng cá nhân, vùng miền. Đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ, và liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mại đặc biệt và các sản phẩm mới trong các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.
Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin
 • Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.
 • Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:
  • Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó
  • Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp chúng tôi.)
Việc Bạn Có Thể Sửa Đổi và Xóa Thông Tin
 • Chúng tôi cho phép bạn sửa đổi các thông tin của bạn, do chính bạn tạo ra vào bất kỳ lúc nào. Trong đó bao gồm thông tin cá nhân, thông tin dịch vụ mà bạn quảng cáo trên website.
Bảo Mật
 • Thông Tin tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho bạn.
Những Thay Đổi về Qui Định về bảo mật thông tin này
 • Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.
 • Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.
Các Thắc Mắc hoặc Gợi Ý
 • Nếu bạn có thắc mắc hoặc gợi ý, xin điền mẫu góp ý hoặc soạn nội dung gửi trực tiếp theo địa chỉ thư điện tử: lienhe@viethost.net

Trân trọng cảm ơn

VietHost.net

Chủ đề mới:
Chủ đề cũ hơn: